anasayfa-alt

Düşünürüz

Ürünlerin kullanım şekillerini ve kullanım kolaylığını inceler, ne tür iyileştirmeler yapılabilir düşünürüz.

Planlarız

Karar verdiğimiz yenilikler için her tür kullanım yerine göre gerekli her türlü planlamayı yaparız.

Üretiriz

Planlamasını bitirdiğimiz yenilikle ilgili kalıp çıkartır, patentini alır ve üretime geçeriz.

Sunarız

Üretimini tamamladığımız sistem perde parçalarını, ilgili üreticilere göndeririz. Üretimi tamamlanan diğer sistem perde çalışmalarımız sonucunda ise, bu yeni perdeleri dağıtıcılara sunarız.